Our Principles

Tikanga a Whānau
Tikanga a Hapū
Tikanga a Iwi

This is an all encompassing statement that is used to express principles that underpin whanau, hapu and iwi tikanga.

Te Rōpū Mate Huka ō Aotearoa is supportive of kaupapa māori models and services and is guided by the following Māori Principle -

Tapu / Noa
Aroha
Whanaungatanga